סיפור ישיר מבית דין העליון של מעלה

?מה מרססים עלינו

!העתיד יותר קרוב ממה שחושבים

🌟 “מסר מצדיק נסתר: “השם התחיל לקחת את העניינים בידיים 🌟

ד”ר סבי מסביר שכל המחלות באות מחוסר חמצן

גלגולים חלק 4 – בסוד באיזה גלגולים הרשעים מתגלגלים   

הלכות חג שבועות תשפ”ג

?חבלי משיח חלק 4 – מה באמת יציל את האדם בזמני חבלי משיח

גלגולים חלק 3 – מי מגולגל במי? מצמרר! מרתק

?המלחמה האחרונה היא נגד השם ומשיחו! מה זה גוג ומגוג

מסר מדניאל – בענין המזון

מדוע השם מעקב את הגאולה!? מכת החושך תהיה הגוג ומגוג

תענוגי העולם הזה

עדכון מצדיק נסתר בקשר למצב הביטחוני

!רק השם יתברך יודע מה יהיה! בענין הרוע בעולם

?חדר התחפושות – מה קורה לאדם לפני שהוא יורד כאן לעולם

!מסר מדניאל: רק מי שעם הקב”ה יוכל לשרוד

מלחמת העולם ה-3 כבר התחילה עם נפילת התאומים

!!?הרב יקותיאל פיש בענין מבצע מגן וחץ בעזה – האם מלחמה בפתח ביום

צדיק נסתר מתריעה שאנו לקראת סוף העולם

!מי שלא יחזיק חזק יפול

מה היה באותו יום של קבורת רשב”י (עליו השלום)? שיעור מאת גלית דורית

!חבלי משיח חלק 3 – מטבע עולמי אחד חדש

בונקר

!מסר מבנימין: מלח”ע 3 + השביט יביאו להרס עצום

מסר לכלל ישראל: העתיד של עם ישראל – שיעור מאת גלית דורית

סגולה להינצל מגיהנום – סגולה טובה ומועילה לכל אדם להינצל מגיהנום שיעור מאת גלית דורית

מדוע אנשים מקבלים נגעים ויש להם צרות? שיעור מאת גלית דורית

הסטרא אחרא שולטת – שיעור מאת גלית דורית

בעון מושב לצים – שיעור מאת גלית דורית

סוד הלחם

סרטון המעקב! עוקבים אחרנו 24/7

!מסר מדניאל: העולם שלנו מתפרק

סוד הגשם

מסר מדניאל: יש מלא אנטישמיות

!למי שייך קבר דוד? מסר מבנימין

סוד האכילה

?חבלי משיח חלק 2 – מדוע הקליפות כל כך שולטים עלינו היום

!המשך חשיפה בענין המזון | מתכות כבדות במזון

נשמות הס”מ נגד נשמות אדם הראשון

© 2023 | All Rights Reserved | כל הזכויות שמורות | ארגון בשם השם (נעשה ונצליח!)