top of page

תפילת הרש"ש לישועה 

מאת הרב רבי שלום שרעבי (הרש"ש) זצוק"ל

[ניתן לומר בכל לילה לאחר אמירת תיקון חצות.
וכן טוב לומר בכל המקומות הקדושים וקברי הצדיקים, ובכל עת רצון]

rashash1.jpg
rashash2.jpg
rashash3.jpg
rashash4.jpg
bottom of page