top of page

האמת על ממוגרפיה - המשך

לעוד מידע ראו גם כאן: https://www.beshem-hashem.org/mamo

Dr. Veronique Desaulniers

ד"ר ורוניק דסאולנייר - חושפת את האמת על סרטן שד!


אם אשה עושה את ה"פרוטוקול" המומלץ שעושים כל שנה או כל 6 חודשים, אז היא מקבלת קרינה בדיוק כמו אם היא היתה בהירושימה, איפה שזרקו פצצת אטום!!! אפילו אם היא תעמוד במרחק של קילומטר מהמקום שזרקו, היא תגיעה ל-5 ראדים של קרינה בממוגרפיה! אם היא תמשיך לעשות ממוגרפיה כל שנה!


ממוגרפיה גורמת להרבה בעיות: הדחיסה, הקרינה...

מחקרים הראו שהממוגרפיה יכולה להגביר את הסיכון לסרטן.


והמחקר החדש שיצא בקנדה, זה היה מחקר של 25 שנים -והם מצאו שבדיקות ממוגרפיה לא הפחיתו את התמותה בשד! בכלל.


במקום ממוגרפיה אפשר לעשות "תרמוגרפיה", שקיימת כבר שנים ויכולה לזהות שינויים פיזיים בשלב מוקדם יותר.

תרמוגרפיה היא ללא כאב, ללא דחיסה, וללא קרינה.


אז -למה לא כל רופא שמנסה לזהות סרטן שד עובר מממוגרפיה לתרמוגרפיה?


כי תעשיית הסרטן שהיא מיליארדי דולרים! וממוגרפיה הן חלק מזה. (עד כאן לשונה)


לעוד מידע ראו גם כאן:

https://www.beshem-hashem.org/mamo