top of page

מה הסיבה האמיתית שאנשים נהיים ח-ול-ים פתאום?


מה הסיבה האמיתית שאנשים נהיים חולים פתאום?

תשובה: מרעילים אותנו! הרעלה ממזון, מים, אוויר, כימטרילים, קרינה, קרינה מאנטנות סוללריות, וויפי, מכשירי טלפון, מונים חכמים, כל מיני טכנולוגיה, תרופות למינהם, זריקות וכדומה...


305 צפיות
bottom of page