top of page

נשמות הס"מ מאיימים שוב!

אדם שעבד בפימה (הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום בארה"ב) חושף מה עומד להיות בפתח עוד כמה חודשים! (שלא יהיה)

אדם בשם בדוי חושף את תוכניות הרשעים! (השם והקול שונה כדי להגן על זהותו) עובד ותיק של פימה חושף מה שיקרה בעתיד על ידי מתקפת 5G על פי מסמכי פימה סודיים.


רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום!906 צפיות