top of page

קווי טלפון

הנה כמה מספרי טלפון בכל מיני עניינים 
[לע"נ אסתר בת גיטל, עליזה בת (נעומי) שושנה]
[ אם אתם מכירים עוד מספרי טלפון לעזרה אנא צרו אתנו קשר שנוסיף בדף זה!]

קווי שיעורי תורה 
קו אחרית הימים של הרב יובל עובדיה 074-7962-183, 077-2224604, 03-9092905
קו הצלת החיים  072-3929098
קו הרב גדעון בן משה 02-6647979, 079-5081761
קו סוד החשמל  026647979
קול כבודה (שיעורי תורה לנשים מכל מיני רבנים) 077-263-2229
קול מרן (שיעורי תורה של הרב מרן עובדיה יוסף זצ" ל ועוד רבנים) 079-9207777
קו בית יצחק (שיעורי תורה של הרב יצחק יוסף) 079-5852000
קו ההלכה הספרדי (בנשיאות הרב דוד יוסף) 073-786-0860, *3030, 03-609-3636
קול הלשון 03-617-1001, 03-617-1111
קו מאור ישראל (שיעורי תורה של הרב מרן עובדיה יוסף זצ" ל ועוד רבנים) 079-560-1489, 079-928-7777
קו מראה כהן (שיעורי תורה של הרב שלום כהן) 077-224-7777
קול הדף (שיעורי תורה של כל מיני רבנים) 02-640-0000
קו פסגת התורה (שיעורי תורה של כל מיני רבנים) 077-227-7222
קו אופיר מלכא (שיעורי תורה של הרב אופיר מלכא) 072-3809060
קו הרב אלימלך בידרמן (שיעורי תורה של הרב אלימלך בידרמן) 03-6171123
קול נאמן (שיעורי תורה של הרב מאיר מזוז) 079-936-7367, 079-927-0505
קו הרב מוצפי (שיעורי תורה של הרב בן ציון מוצפי) 079-927-1320
קו הרב בנימין חותה (שיעורי תורה של הרב בנימין חותה) 077-2222211
קו הרב יעקב לוגסי (שיעורי תורה של הרב ומוסר יומי) 073-295-1328
קול הבית התורני (שיעורי תורה של כל מיני רבנים) 077-2222332
קול המחנה (שיעורי תורה של הרב אפרים שרבני) 072-338-7000
קול דניאל (שיעורי תורה של הרב דניאל זר) 079-542-4554, 079-912-3122
קול עמדה (שיעורי תורה של כל מיני רבנים) 02-9999055
קול אליהו (שיעורי תורה של הרב אליהו בנימין מאדר) 077-226-9323
מפעל החפץ חיים העולמי  (שיעורי תורה בשמירת הלשון) 053-313-6663, 072-270-5705
הלכה יומית בספר חפץ חיים 03-617-1060
קו הריבית (שיעורי תורה בהלכות ריבית) 072-370-5882

קווי שאלות בהלכה
קו ההלכה הספרדי על פי דעת מרן 073-786-0860
קו ההלכה על פי דעת מרן הרב מרדכי אליהו 072-260-2020
קו ההוראה העולמי 24 שעות ביממה 6730*

קווי בתי הוראה
בית הוראה בני ציון - בנשיאות הרב בן ציון מוצפי 02-538-0160
בית הוראה הרב אופיר מלכא 5047*
בית הוראה חברת אהבת שלום - הרב יעקב הלל 02-625-5567
בית הוראה בד"ץ הרב מרדכי גרוס 072-724-6000
בית הוראה דברי שיר - הרב יהודה אריה דינר 03-619-4741
בית הוראה קו ההלכה - הרב ניסים קרליץ 072-215-2222, 02-571-5571
בית הוראה יביע אומר - הרב אהרון בוטבול 02-587-5871
בית הוראה כסא רחמים - הרב מאיר מזוז 03-550-0228, 03-574-7316
בית הוראה בד"ץ מהדרין -הרב אברהם רובין  08-939-0438
בית הוראה זכרון מאיר - הרב וואזנר זצ"ל 03-570-4432
בית הוראה העדה החרדית הספרדית מיסודו של הרב יעקב מוצפי זצ"ל - הרב יעקב שכנזי והרב יצחק טורג'יאן  02-540-0526
בית הוראה הרב יורו משפטיך - הרב גדעון בן משה - 02-654-0222
בית הוראה הליכות עולם -  הרב שמואל פנחסי 02-999-7989
בית הוראה אפיקי מים - הרב משה פנירי 02-571-2010
בית הוראה תכלת מרדכי - הרב ינון יונה 02-652-2303
בית הוראה לשאלות במצוות שבין אדם לחבירו - הרב ישראל גנס - 072-2705705, 053-313-6663
בית הוראה  משמרת השלום - לשאלות בשמירת הלשון 02-535-9212
בית הוראה לשאלות בהלכות ריבית - הרב פינחס וינד 02-501-5920
ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים - בפיקוח העדה החרדית ירושלים 02-670-0202
מוקד הרב (ייעוץ הלכתי רפואי 425 שעות ביממה) - בנשיאות הרב יצחק זילברשטיין והרב משה שאול קליין 02-502-0202
בית הוראה המרכזי בני ברק - הרב לנדא 03-578-2427
מכון הטכנולוגי להלכה - הרב הלפרין 02-642-4880
 
bottom of page